Disclaimer

Op onze website wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. Onjuistheden kunnen wij echter niet altijd voorkomen. De site is voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. © Copyright voor afbeeldingen op deze site berust bij de fotografen. Overige copyrights liggen bij Fotoclub Spijkcity. Gebruik van de foto’s zonder toestemming is niet toegestaan.
 
De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Fotoclub Spijkcity en zijn leden. Het is niet toegestaan om deze website of de inhoud daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fotoclub Spijkcity.